Fondclub de Glazen Stad

De fondclub “De Glazenstad” is opgericht in 1999 en heeft als doelstelling om leden in
Zuid-Holland een aantrekkelijk marathon spel te geven in een beperkt gebied.
Het gebied betreft in grote lijnen de westkant van Zuid-Holland. Op onze website onder “Over Ons” en vervolgens onder “Gebied” treft een specificatie aan van de samenspelen en verenigingen waarvan leden lid kunnen worden van onze fondclub.
De overige informatie treffen jullie aan op onze website.

Het laatste nieuws

Foto's

Beste duivenvrienden,

 

Niet te geloven, maar het seizoen zit er alweer bijna op. Komend weekend nog 2 vluchten en de week erna Perpignan en het is gedaan. Dat betekent ook dat de foto's van de vluchtoverwinnaars, de kampioensduiven en de winnaar van de Grand Prix worden gemaakt.

Woensdag 9 augustus bent u welkom vanaf 17.30 uur aan het bekende adres PV de Gevleugelde Vrienden, De Poel 60, 2685 LT Poeldijk. De foto's zullen worden genomen vanaf ongeveer 19.00 uur door Falco Ebben

Als u niet tot de winnaars behoort, kunt u ook een foto van uw favoriet laten maken; de kosten bedragen dan € 40 per duif.   

 

Uiteraard wordt ook de barbecue weer aangestoken.

 

Als u komt: graag zo spoedig mogelijk opgeven op dit mailadres om niet teveel, maar ook niet te weinig vlees in te kopen.

 

De BBQ is bedoeld voor leden, maar neemt u iemand mee dan bedragen de kosten voor de introducee € 15.

 

Succes de laatste vluchten en graag tot 9 augustus.

 

Namens Fondclub de Glazen Stad,

 

 

Ron Dijkshoorn

Lees meer »

Notulen Algemene Ledenvergadering

Notulen van de Algemene Ledenvergadering gehouden op dinsdag 21 maart 2023 in het clubgebouw van PV De Gevleugelde Vrienden, De Poel 60, 2685 LG Poeldijk.

 

  1. Opening

Om 20.00 uur opent voorzitter Aad van Bergenhenegouwen de vergadering om deze     vervolgens weer te sluiten aangezien niet tenminste 50% van het aantal stemgerechtigde    leden aanwezig is en zal, conform artikel 16 lid 1 en 2 van de statuten, een kwartier     later een tweede Algemene Ledenvergadering geopend worden. Om 20.15 uur opent de voorzitter de vergadering en heet alle aanwezigen hartelijk welkom en wenst een ieder een goede vergadering. 20 leden zijn aanwezig en er zijn 8 afmeldingen ontvangen.

 

  1.  Mededelingen

A. Afmeldingen

        8 personen hebben de moeite genomen zich af te melden.

       B. Goedkeuring notulen van de Algemene Ledenvergadering d.d. 15 maart 2022.

       Deze worden zonder op- of aanmerkingen goedgekeurd.

 

  1.  Jaarverslag 2022 van de secretaris

De secretaris leest het verslag voor.

Lees meer »