Lid worden
Onderstaand treft u informatie aan over de doelstellingen en het werkgebied van onze fondclub.

Fondclub de Glazen Stad

De fondclub “De Glazen Stad” is opgericht in 1999 en heeft als doelstelling om leden in Zuid-Holland een aantrekkelijk marathon spel te geven in een beperkt gebied.
Het gebied betreft in grote lijnen de westkant van Zuid-Holland. Op onze website onder “Over Ons” en vervolgens onder “Gebied” treft een specificatie aan van de samenspelen en verenigingen waarvan leden lid kunnen worden van onze fondclub.
De overige informatie, zoals lid worden en contributie, treffen jullie aan op onze website.

Inmiddels heeft de fondclub een kleine 200 leden met bijna 150 “vliegende” hokken en jaarlijks komen er nog steeds leden bij!

Op zowel de NPO vluchten als de ZLU vluchten, waarbij alle vluchten tellen, wordt om de Generaal kampioenschappen gestreden en daarnaast om het Keizer Generaal kampioenschap. Het vluchtprogramma is identiek aan dat van de NPO/Afdelingen 5 en de ZLU.

Op elke vlucht worden gratis extra prijzen vervlogen voor degene die de snelste 1e twee getekenden heeft alsmede voor degene die als laatste liefhebber/liefhebster kampioenspunten verdient.

Jaarlijks, op de eerste zaterdag in februari, wordt er een geweldige feestmiddag georganiseerd waarbij de kampioenen volop in de schijnwerpers komen te staan en bovendien duivenbonnen worden verloot van alle vluchtwinnaars, 1e Generaal kampioenen, kampioensduiven en de Keizer Generaal kampioen.


In maart van elk jaar vindt de Algemene Ledenvergadering plaats en op de woensdag na Perpignan worden foto’s gemaakt van de duiven die vluchtoverwinnaar en kampioensduif zijn geworden in dat seizoen, hierbij worden ook de leden van harte uitgenodigd.

Voor de “digitale” leden gaat de communicatie voornamelijk via onze website en de overige leden ontvangen de informatie op papier. Voor de vluchtuitslagen geldt hetzelfde, zij het dat u deze eventueel via uw verenigingsleden de uitslagen op papier kunt krijgen.

Voor leden bedraagt de contributie € 35,00 per persoon.
Combinaties ontvangen 1 kampioenenboek per persoon.

Uiterlijk 15 mei van elk jaar dient het bedrag van de contributie, onder vermelding van uw NPO lidnummer, overgemaakt te zijn op rekeningnummer/IBAN
NL81RABO0135365686 t.n.v. Fondclub “ De Glazen Stad “, te Naaldwijk.
Aan alle leden wordt verzocht om naast de betaling ook alle informatie zoals naam, adres, postcode en woonplaats, telefoonnummers en e-mailadres aan de ledenadministratie, Aad Benschop, aadbenschop@hotmail.nl te mailen of schriftelijk te melden aan het secretariaat.

Ik vertrouw u met deze informatie van dienst te zijn en wens u véél spelplezier toe in onze fondclub “De Glazen Stad”.

Met vriendelijke sportgroeten,

Namens het bestuur van de Fondclub “De Glazen Stad”