Nieuws

nieuws

Uitnodiging

De Lier, 28 februari 2019

 

Geachte leden,

 

Hierbij hebben wij het genoegen u uit te nodigen voor de Algemene Ledenvergadering te houden op woensdag 13 maart 2019 in het clubgebouw van

PV De Gevleugelde Vrienden, De Poel 60, 2685 LG Poeldijk.

 

Aanvang 20.00 uur.

 

De agenda luidt als volgt:

 

 1 Opening*

 

 2 Mededelingen

    A Afmeldingen

    B Goedkeuring notulen van de Algemene Ledenvergadering d.d. 13 maart 2018

 

 3 Jaarverslag van de secretaris

 

 4 Financieel verslag 2018

    A Toelichting door de penningmeester

    B Verslag kascommissie

    C Goedkeuring door de ledenvergadering

    D Begroting 2019

 

 5 Benoeming reserve lid kascommissie 2019

    Aftredend is het huidige commissielid de heer Huib Lagendijk aangezien hij 2 jaar lid is

    van de kascommissie.

    Als gevolg hiervan dient een reserve lid gekozen te worden.

    De heren Aad Benschop en Wil Vollebregt vormen de kascommissie voor 2019.

Lees meer »

Fondclub “De Glazenstad” huldigt zijn Kampioenen

Traditioneel staat de eerste zaterdag van februari voor de leden van fondclub “De Glazenstad” in het teken van de kampioenenhuldiging. Dit jaar was de locatie de Hoornbloem in den Hoorn. Dat men er zin in had blijkt wel want ruim van te voren kwamen de eerste liefhebbers al binnen stromen. Tegen 13.30 uur is de zaal al aardig vol als voorzitter Aad van Bergenhenegouwen de microfoon ter hand neemt en alle aanwezigen een hartelijk welkom heet. Hij bedankt de sponsoren die het mede mogelijk gemaakt hebben om deze middag te kunnen organiseren. Daarnaast blikt hij nog terug op het afgelopen seizoen wat toch wel als zwaar betiteld mag worden. Vervolgens nodigt hij de aanwezige dames uit om plaats te nemen in de gereedstaande busjes om deel te nemen aan het traditionele dames uitje. De dames brengen dit maal een bezoek aan Museum De Schilpen in Maasland. Hier waanden de dames zich in grootmoederstijd. Na afloop werden zij namens de fondclub verrast met een blikje snoepgoed van toen. Nadat de dames vertrokken waren werd begonnen aan de huldiging van de kampioenen. Als eerste waren de vluchtwinnaars aan de beurt:

Lees meer »

'; ?>